.

Açılışını yaptığımız
Projeler

Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim

Tarihi ve Kültürel
Miras

Ulaşım
Hizmetleri

Eğitim
Hizmetleri

Park ve Bahçe
Düzenlemeleri

Otopark
Hizmetleri

Pazar
Alanları

Sosyal
Tesisler

Meydanlar ve
Merkezler

Spor
Tesisleri

Hizmet
Binaları

Sosyal
Belediyecilik

Kültür
Merkezleri

Proje

İstihdam

Yıllık Tecrübe